Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Rozsiahle kontroly nového vývoja

HALT (Highly Accelerated Life Tests - zrýchlený test medzného zaťaženia), EMV, simulácia siete, simulácia životného prostredia a životnosť (MTBF).

Menovitý výkon do 450 kW

Menovitý odber prúdu do 650 A, chladiaca kvapalina 500 l/min, otočný tanier priemeru 4,5m, 3t nosnosť.

Analýza výpadkov

Podpora pri výpadku: analýza príčin, odstránenie chýb a kontrola efektívnosti opatrení.

Naše TQZ vo Freiburgu

Service_TQZ_Hall

Na ploche viac ako 1000 m² disponuje testovacie a kvalifikačné centrum (TQZ) rozsiahlymi možnosťami testovania: Dve plazmové komory umožňujú testovať napájanie elektrickým prúdom na reálnej plazme. MF plazmová komora, ktorej cieľová dĺžka zodpovedá štandardnému dávkovaču glascoater, umožňuje testovanie MF generátorov s veľkým výkonom. Pre VF, DC a MF generátory s malým výkonom je TQZ vybavené ďalšou plazmovou komorou, ktorá je vybavená 60 centimetrov dlhou katódou magnetron-sputter.

Okrem toho ponúka TQZ vlastnú komoru HALT na vykonávanie zrýchlených testov medzného zaťaženia. Možnosti testov a kvalifikácií dopĺňa zariadenie na simuláciu siete ako aj zariadenie na elektromagnetickú kompatibilitu.

Naša výhoda môže byť aj Vašou výhodou

Ponúkame rôzne testovanie aj pre externé podniky. Profitujte aj Vy z nášho testovacieho a kvalifikačného centra a zabezpečte si tak optimálnu kvalitu produktov

Servis & Kontakt