Rozsiahle kontroly nového vývoja

HALT (Highly Accelerated Life Tests - zrýchlený test medzného zaťaženia), EMV, simulácia siete, simulácia životného prostredia a životnosť (MTBF).

Menovitý výkon do 450 kW

Menovitý odber prúdu do 650 A, chladiaca kvapalina 500 l/min, otočný tanier priemeru 4,5m, 3t nosnosť.

Analýza výpadkov

Podpora pri výpadku: analýza príčin, odstránenie chýb a kontrola efektívnosti opatrení.

Naše TQZ vo Freiburgu

Service_TQZ_Hall

Na ploche viac ako 1000 m² disponuje testovacie a kvalifikačné centrum (TQZ) rozsiahlymi možnosťami testovania: Dve plazmové komory umožňujú testovať napájanie elektrickým prúdom na reálnej plazme. MF plazmová komora, ktorej cieľová dĺžka zodpovedá štandardnému dávkovaču glascoater, umožňuje testovanie MF generátorov s veľkým výkonom. Pre VF, DC a MF generátory s malým výkonom je TQZ vybavené ďalšou plazmovou komorou, ktorá je vybavená 60 centimetrov dlhou katódou magnetron-sputter.

Okrem toho ponúka TQZ vlastnú komoru HALT na vykonávanie zrýchlených testov medzného zaťaženia. Možnosti testov a kvalifikácií dopĺňa zariadenie na simuláciu siete ako aj zariadenie na elektromagnetickú kompatibilitu.

Naša výhoda môže byť aj Vašou výhodou

Ponúkame rôzne testovanie aj pre externé podniky. Profitujte aj Vy z nášho testovacieho a kvalifikačného centra a zabezpečte si tak optimálnu kvalitu produktov

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.