Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Mark

Imager

Popisovanie zložitých grafík

Popisovanie zložitých grafík

Pomocou doplnku Imager môžete na vhodné materiály popisovať mimoriadne zložité grafiky a dokonca aj fotografie. Rýchlosť pritom ostane vysoká ako zvyčajne. Ako zdrojový súbor môžete využiť bežné formáty ako .bmp, .jpg, .pcx alebo .tif, ktoré jednoducho naimpotrujete do doplnku Imager. Vďaka množstvu sivého tieňovania vznikne excelentná kvalita a kontrast.

Vysoko kvalitné popisovanie bitmáp

Imager nastaví laserové parametre jednotlivo pre každý bod obrazu (Pixel) bitmapy.

Väčšia variabilita

Vhodné laserové parametre pre vysoko kvalitné popisovanie na rozličných materiáloch.

Softvérový modul Imager, TruTops Mark

Rozšírenie rôznorodosti

Pri popisovaní laserom je teraz už možné vytvoriť viac ako len jednoduché písma alebo znaky. Pomocou doplnku Imager môžete popisovať na Vaše obrobky aj zložité grafiky alebo dokonca aj fotografie. Vďaka množstvu sivého tieňovania vznikne excelentná kvalita a kontrast.

Podpora vďaka softvéru

Imager pracuje pri popisovaní laserom rýchlo a presne. Plnoautomaticky nastaví laserové parametre pre každý bod obrazu Vašej bitmapy. Pritom sú k dispozícii dva rôzne režimy. Vďaka tomu môžete stále vo vysokej kvalite popisovať rôzne materiály.

Servis & Kontakt