Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Mark

Popisovanie za pohybu

Popisovanie za pohybu

Okrídľuje Vašu produkciu

Lasermi TruMark môžete popisovať jednotlivé dielce alebo nekonečné obrobky bez skreslenia popisu aj počas ich pohybu - napríklad ak sa obrobky pohybujú cez obrábaciu stanicu na bežiacom páse. Umožňuje to funkcia "Popisovanie za pohybu" (Marking on the fly = MOF). Spája pohyb popisovaného objektu s pohybom laserového lúča.

Viac možností automatizácie

"Popisovanie za pohybu" uľahčuje prepojenie pásu dopravníka alebo dopravníkového zariadenia do Vašej výrobnej linky.

Vysoká bezpečnosť procesu

Rýchlosť sa zisťuje priebežne a popis sa prispôsobuje reálnemu času.

Nezávislé popisovanie

Svetelná závora automaticky spustí popisovanie, hneď keď sa priblíži obrobok.

Vysoká produktivita

"Popisovanie za pohybu" (Marking on the fly) zvyšuje rýchlosť a tým aj produktivitu Vašej výroby.

Softvérový modul Popisovanie za pohybu (MOF), TruTops Mark

Viac plynulosti pre rýchlejšiu produkciu

Počas kontinuálnych výrobných procesov musíte vedieť popisovať obrobky, bez toho, aby ste zastavovali bežiaci pás. Lasery TruMark Vám rozväzujú ruky pri popisovaní Vašich výrobkov počas ich pohybu. Doplnková výbava "Popisovanie za pohybu" (Marking on the Fly = MOF) spája pohyb popisovaného objektu s pohybom laserového lúča - pre dosiahnutie popisu bez jeho skreslenia. Rýchlosť dopravníkového zariadenia je plynulo odmeriavaná pomocou kódovacieho signálu. Zabezpečuje to nemenné popisovanie aj pri procesoch rozbehu a brzdenia pásu.

Funktionsweise Marking on the fly

MOF pre robota

Pri konštrukčnej robustnosti zariadenia TruMark Série 3000 môžete použiť princíp "Popisovania za pohybu" použiť aj pri robotických aplikáciách. Pri takomto systéme môžete vytvoriť funkčné a tvorivé popisy aj na veľké voľné tvary.

Servis & Kontakt