Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTops Mark

Paletovanie

Viac voľnosti pri popisovaní laserom

Viac voľnosti pri popisovaní laserom

Rozšírte Vaše možnosti pri popisovaní laserom: Popisujte veľké plochy obrobkov mimo popisovaného poľa alebo popisujte po celom obvode valcových obrobkov. Okrem toho Vám funkcia segmentovania popisovaného poľa umožní popisovať celé série obrobkov v jednom procese.

Komfortná ovládacia plocha

Programy vytvárate v Editore ktorý sa ovláda jednoducho.

Voľné definovanie veľkostí segmentov

Individuálne nadefinujete veľkosť segmentov po riadkoch a stĺpcoch, presne podľa Vašich požiadaviek.

Softvérový modul paletovanie, TruTops Mark

Chytré rozšírenie funkcie

Vďaka veľkému výberu objektívov využijete oblasti popisovania najrozličnejších veľkostí. Môžete vďaka tomu na jedenkrát popísať aj veľmi veľké obrobky. Okrem toho Vám funkcia segmentovania popisovaného poľa umožní popisovať celé série obrobkov v jednom procese.

Voľnosť pri obsluhe

Programy vytvárate komfortne, na ploche Editora. Veľkosť segmentu je pritom možné voľne definovať po riadkoch a po stĺpcoch.

Servis & Kontakt