Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Automatizácia

Sklad profilov s pripojením skladu

Jednoduché nakladanie rúr

Sklad profilov s pripojením skladu

Znížte zaťaženie operátorov pri Vašom obrábaní rúr. So skladom profilov s pripojením skladu získate výhody rýchlej automatickej výmeny Vášho surového materiálu. Zvýšená miera automatizácie je dôležitým krokom smerom k plnoautomatickej výrobe a k správne zostavenej štruktúre skladu.

Zníženie zaťaženia operátorov

Automatický prísun rúr odbremeňuje odborný personál.

Automatické podávanie

Materiál je automaticky podávaný do stroja zo skladu profilov STOPA.

Presné odoberanie

Automatizácia odoberá definovaný počet rúr z kazety skladu.

Zjednodušenie materiálového toku

Nakladajte materiál do Vášho stroja na rezanie rúr laserom plnoautomaticky a bez obsluhy.

Automatické nakladanie rúr a zníženie zaťaženia operátorov – vďaka skladu profilov s pripojením na sklad

Automatické nakladanie rúr a zníženie zaťaženia operátorov: Je to možné vďaka skladu profilov s pripojením na sklad.

Otočná dráha prísunu materiálu

Flexibilita ponúka otočnú dráhu prísunu materiálu, pomocou ktorej je možné poloautomaticky nakladať do stroja TruLaser Tube špeciálne profily a medzitým prijaté objednávky bez predchádzajúceho uskladnenia.

Výklopná zdvíhacia stanica

Výklopná zdvíhacia stanica vezme zo skladu STOPA kazetu so surovým materiálom a odovzdá ju dopravníkovej jednotke.

Reťazec procesov obrábania rúr

Plne automatizovaný reťazec procesov pre obrábanie rúr predchádza nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, vysokým nákladom a chybám operátorov.

Automatizované nakladanie a vykladanie

Nakladajte a vykladajte materiál do a z Vašich strojov plne automatizovane a znížte zaťaženie operátorov.

Rohrlager mit der TruLaser Tube 5000 fiber

Výklopná zdvíhacia stanica so zariadením LoadMaster Tube pre stroj TruLaser Tube 5000 fiber

Výklopná zdvíhacia stanica vezme zo skladu kazetu so surovým materiálom a presunie ju k dopravníkovej jednotke, ktorá je pripojená k zariadeniu LoadMaster Tube. Tam sa profily nadvihnú z kazety, rozdelia a odovzdajú zariadeniu LoadMaster Tube.

Rohrlager mit der TruLaser Tube 7000 fiber

Výklopná zdvíhacia stanica so zariadením LoadMaster Tube pre stroj TruLaser Tube 7000 fiber

Výklopná zdvíhacia stanica vezme zo skladu kazetu so surovým materiálom a presunie ju k dopravníkovej jednotke, ktorá je pripojená k zariadeniu LoadMaster Tube. Tam sa profily nadvihnú z kazety, rozdelia a odovzdajú zariadeniu LoadMaster Tube.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Giving visions form

Plne automatizovaný reťazec procesov pre obrábanie rúr Vám pomáha predchádzať nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, znížiť Vaše náklady – a vstúpiť na nové obchodné trhy. Dajte tvar Vašim víziám. Podporíme Vás pri tom!

Laserové stroje na rezanie rúr

Stále viac konštruktérov profituje z nových priestorov na manévrovanie rezania rúr laserom pomocou strojov TRUMPF TruLaser Tube.

Optimalizácia dielcov, vytváranie dielcov z rúr, príklad 2
Vytváranie dielcov z rúr

Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze.

Kontakt
Matthias Gehring
Leiter Vertrieb Laser-Rohrschneiden
E-mail
Servis & Kontakt