Voľba krajiny/regiónu a jazyka

MyTRUMPF zapína turbo servisu

Rýchly rast populácie a nedostatok hodnotnej ornej pôdy stavia poľnohospodárov pred veľké výzvy. Na jednej strane musia pracovať produktívnejšie, na druhej strane sú zákonodarcami a spoločnosťou vyžadované ekologické a udržateľné opatrenia. Situácia, pri ktorej firma RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH podporuje svojich zákazníkov po celom svete inovatívnymi a čoraz viac digitalizovanými produktmi. Medzinárodný výrobca rozmietačov hnojív, sejačiek a zimných rozmietačov sa preslávil vďaka presnému dávkovaniu na základe získaných údajov a technológiám presného rozdeľovania hnojiva, osiva a posypového materiálu. Digitalizované výrobné procesy a neustály tok údajov a informácií sú kľúčom k úspechu aj vo výrobe firmy RAUCH. Online portál pre zákazníkov MyTRUMPF ako aj príslušná servisná aplikácia hrajú vedúcemu výroby Matthiasovi Wittsackovi do karát: v digitálnom portáli pre zákazníkov nájde, čo potrebuje pre efektívnu nepretržitú výrobu (24/7) svojich strojov TRUMPF.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

www.rauch.de

Firma RAUCH Landmaschinenfabrik so sídlom v bádensko-württemberskom meste Sinzheim je v rodinnom vlastníctve štvrtej a piatej generácie. Medzinárodne pôsobiaci podnik dodáva rozmietače hnojív, sejačky a zimné rozmietače poľnohospodárom, samosprávam, veľkopodnikom a subdodávateľom. Firma RAUCH, založená v roku 1921 oslovuje zákazníkov po celom svete inovatívnymi produktmi, ktoré sú zárukou kvality, spoľahlivosti a dlhej životnosti. Približne osem percent obratu investuje inovačný líder každoročne do výskumu a vývoja nových riešení na podporu svojich zákazníkov pri realizácii právnych a spoločenských požiadaviek na moderné, trvácne a ekologické obrábanie ornej pôdy.

Odvetvie
Obrábanie kovov
Počet zamestnancov
Cca. 380
Sídlo
Sinzheim (Nemecko)
Produkty TRUMPF
  • MyTRUMPF
  • Service App
  • TruLaser
  • TruBend
  • TruMatic
Aplikácie
  • Rezanie laserom
  • Ohraňovanie
  • Vysekávanie

Výzvy

Stav objednávok vo firme RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH v bádenskom meste Sinzheim je dobrý. Výrobné stroje bežia v nepretržitej prevádzke. „Každý výpadok preto bolí“, vysvetľuje Matthias Wittsack, vedúci výroby mechanického obrábania vo firme RAUCH a pokračuje: „Preto je pre nás mimoriadne dôležitá nepretržitá digitalizácia reakčného reťazca v oblasti údržieb.“ Pre stroje TRUMPF nainštalované vo firme RAUCH sa vďaka mimoriadne praktickému riešeniu zaplo servisné turbo: online portál pre zákazníkov MyTRUMPF ako aj servisná aplikácia. „Pre efektívne výrobné procesy sú dôležité nie len vysoko kvalitné a rýchle stroje“, priznáva pán Wittsack. „Pri každodennej práci by malo tak jednoducho a rýchlo ako je to len možné fungovať aj všetko, čo ich drží pri chode. Možnosti, ktoré nám tu ponúka digitalizovaný servis TRUMPF, nie je možné vyvážiť peniazmi.“

Našim strednodobým cieľom je výroba bez používania papierov. Digitálne servisné riešenie firmy TRUMPF nám pritom hrá do kariet.

Matthias Wittsack
Vedúci výroby mechanického obrábania vo firme RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Riešenia

Servisné prípady spolu so stavom ich spracovania, rôzne možnosti objednávania náhradných dielov a vysekávacích a ohraňovacích nástrojov kedykoľvek vo dne aj v noci, sedem dní v týždni, kedykoľvek najnovšie aktualizácie softvéru, na mieru ušité ponuky školení a cielené informácie o strojovom parku. Toto sú len niektoré z ponúk, ktoré môžu využívať zaregistrovaní užívatelia online platformy MyTRUMPF. Pre Matthiasa Wittsacka je to jasná výhoda v porovnaní s bežnými servisnými ponukami väčšiny výrobcov strojov: „Vďaka MyTRUMPF šetríme nie len drahocenný čas, ale profitujeme aj z nepretržitého toku informácií. Tento prehľad je v trojsmennej prevádzke veľmi dôležitý.“

Mimoriadne na neho zapôsobila servisná aplikácia, pomocou ktorej je možné kedykoľvek založiť hlásenia o problémoch strojov. „Ihneď dostaneme návrhy technického sprievodcu, tzv. Technical Guide, ktoré vysvetľujú chybové hlásenia a ponúkajú rady ako si sami pomôcť. Vďaka tomu dokážu naši údržbári odstrániť určite aj 80 percent všetkých problémov bez servisného zásahu technika“, odhaduje pán Wittsack. Aplikácia prehľadne zoradí všetky nahlásené prípady. Ak bol predsa len v prípade problému niekedy technik na zásahu v závode, príslušné správy o údržbe a oprave sa zaznamenajú tak v MyTRUMPF ako aj v aplikácii. Takto je možné kedykoľvek odsledovať všetky chyby stroja. Pomáha to nájsť udržateľné riešenia alebo vedieť nabudúce zareagovať rýchlejšie.

Z portálu MyTRUMPF je možné online bez problémov sťahovať aj aktualizácie softvéru – vtedy, kedy to Vám najviac vyhovuje. „To isté platí aj pre dáta na programovanie vysekávacích a ohraňovacích nástrojov“, vysvetľuje pán Wittsack. „Predtým sme tieto dáta dostávali na USB kľúčoch, ktoré sme najprv z bezpečnostných dôvodov museli dať preveriť našim IT špecialistom. Bolo to časovo náročné, no tie časy sú za nami.“

E-shopy portálu MyTRUMPF prispievajú k flexibilite. „Máme možnosť vo dne v noci objednávať náhradné diely a nástroje“, vraví Wittsack. „Ak potrebujem ohraňovací alebo vysekávací nástroj, pomôžu mi pri hľadaní informatívne katalógy a intuitívne usmernenie užívateľa.“ Kvôli objednávaniu spotrebných dielov si pán Matthias Wittsack vytvoril v e-shope náhradných dielov zoznam obľúbených položiek, vďaka čomu je kedykoľvek možné bez náročného hľadania ich doobjednávanie. História objednávok, sledovanie zásielok ako aj vystavovanie faktúr bez papierov sú samozrejmosťou a okrem toho aj tu poskytujú všetkým prehľad.

Realizácia

Matthias Wittsack využíva digitálny svet služieb firmy TRUMPF od apríla 2018. Na personalizovanej ploche majú on a všetci ostatní zaregistrovaní užívatelia z jeho podniku prehľad o všetkých strojoch, nainštalovanom softvéri, všetkých zmluvách a priamych kontaktných osobách. „Využívam online portál pre zákazníkov MyTRUMPF ale aj servisnú aplikáciu TRUMPF približne raz za týždeň“, vraví pán Wittsack. „Digitálne možnosti, ktoré tu mám, mi v súčasnosti ponúka len TRUMPF.“ Okrem úspory času a flexibility je pán Wittsack nadšený najmä z transparentnosti: „Je jedno, čo niektorý z našich užívateľov otvorí v portáli MyTRUMPF alebo v aplikácii: Všetko je jasne zadokumentované a všetci ostatní to môžu kedykoľvek pochopiť. Poskytuje nám to nepretržitý informácií, bez ktorého by sme museli vynakladať mnoho energie.“

Vyhliadka

V predošlých rokoch sa na portáli MyTRUMPF mnoho udialo, ale na to si Matthias Wittsack u firmy TRUMPF zvykol. Neustále prichádzajú vylepšenia a nový vývoj v technológii strojov a digitalizácie a to považuje za správne: „Stále sme v kontakte s našimi priamymi kontaktnými osobami a mne sa páči, že naše návrhy a podnety sú stále brané vážne.“ Skutočnosť, že TRUMPF zdigitalizoval s online platformou MyTRUMPF aj servis a vďaka tomu ju dostal na celkom novú úroveň, zjednodušuje a zrýchľuje mnoho práce jemu a jeho spolupracovníkom. A pán Wittsack si je istý: „Aj tu TRUMPF určite neostane stáť na mieste. Som zvedavý, ako sa bude táto platforma ďalej v budúcnosti vyvíjať.“

Pozrite si viac o produkte

Portál pre zákazníkov MyTRUMPF

Portál pre zákazníkov MyTRUMPF poskytuje zákazníkom možnosť online spravovať svoj strojový park. Táto platforma spája mnoho procesov, ktoré sú v spojení so strojovým parkom TRUMPF. Či už v oblasti údržby, prípravy výroby, objednávok náhradných dielov, odstraňovaní porúch strojov alebo aj pri aktualizáciách softvéru – v online portáli MyTRUMPF­ nájdu zákazníci množstvo funkcií, ktoré uľahčia každodennú výrobu.

MyTRUMPF öffnen