Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Uloženie tlmičovej nohy

Automobil Výroba nástrojov a foriem TruLaser Cell Hliník Aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Tvárniace nástroje a formy odliatkov pre automobilové dielce sú veľmi drahé. Úprava odliatkov namiesto výroby celých foriem môže ušetriť peniaze a čas výroby. Laserové naváranie (LMD) sa tu používa ako rýchla technológia výroby prototypov individuálnych odliatkov. V tomto prípade aplikácie je možné lokálne zosilniť uloženie tlmičovej nohy pre individuálne zaťaženia. Úpravami jestvujúceho odliatku je možné vyrobiť takmer nekonečný počet variantov. Táto vzorka bola vyrobená ako výsledok projektu výskumu a vývoja.


Funkčné na 3D povrchu
Vysoké miery nanášania
Individuálna hromadná výroba

Chcete vyrábať obrobok aditívne, 3D tlačou prášku?

Skontaktujte sa s našimi odborníkmi v oblasti LMD a zistite, aké veľké sú potenciály úspor resp. aké výhody dokážete získať vďaka laserovému naváraniu prášku. Dohodnite si Váš individuálny termín poradenstva.

Ku kontaktu

Údaje a fakty o vzorovom dielci

Materiál: hliník

Hmotnosť: 10 kg

Rozmery: 700 x 650 x 500 mm²

Výrobca: SerAddMeHa a TRUMPF

Pozrite si viac o produkte

TruLaser Cell 7040
TruLaser Cell 7040

Či už rezanie, zváranie alebo laserové naváranie: pomocou stavebnicovo konštruovaného laserového systému TruLaser Cell 7040 budete perfektne vybavení. Vďaka vysokej flexibilite stroja môžete obrábať tak dvoj ako aj trojrozmerné obrobky, ako aj rúry.

Pozrite si viac
Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail

Odbyt, Obrábacie stroje
E-mail

Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt