Voľba krajiny/regiónu a jazyka
MultiShear Musterblech
MultiShear Musterblech
Vysekávacie nástroje

MultiShear

Delenie v laserovej kvalite

Najvyššia kvalita hrany

Pomocou deliaceho nástroja MultiShear pre vysekávacie alebo kombinované vysekávacie a laserové rezacie zariadenia vytvoríte vďaka patentovanej technológii delenia odstrihnuté hrany bez stôp po vysekávaní a celkom bez rušivých známok po niblovaní.

Hrany v laserovej kvalite

Nástroj MultiShear vytvára vonkajšie a vnútorné geometrie bez výstupkov.

Nepatrné náklady na výrobu

Produktívnejšie vďaka veľmi vysokej rýchlosti strihania, až do 12 m/min

Vysoké životnosti

Vďaka strižným lištám so špeciálnou povrchovou úpravou

Najvyššia kvalita povrchu

Kefkové vložky v matrici garantujú obrábanie bez poškriabania.

Strihanie v blízkosti tvárnenia

Vďaka odstupňovanému stieraču (na požiadanie) je možné aj strihanie v blízkosti prelisov.

MultiShear

Pri obsekávaní dielcov bežnými vysekávacími nástrojmi vznikajú stopy po kroku nástroja, ktoré sú neželané na viditeľných hranách. Nástroj MultiShear vytvára odstrihnuté hrany bez výstupkov vo vynikajúcej kvalite, čím Vám šetrí následné úpravy dielcov. Nástroj MultiShear sa používa na vonkajšie aj na vnútorné geometrie, ako aj na spoločné deliace strihy.

Vysoká rýchlosť strihania, 12 m/min, ktorá sa dosahuje pri používaní nástroja MultiShear, vedie k zníženiu nákladov na výrobu dielca. Kefkové vložky v matrici garantujú obrábanie bez poškriabania. Plech sa počas pohybu kĺže po kefkách, takže medzi plechom a matricou nevzniká žiaden priamy kontakt. Kefkové vložky okrem toho znižujú aj hluk pri vysekávaní. Odstupňovaný stierač je možné dodať najmä na strihanie v blízkosti prelisov.

Verzie nástroja

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Kontakt
International Punching Tools
Fax +49 7156 30331150
E-mail
Servis & Kontakt