Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF application engraving

Čo je gravírovanie laserom?

Pri gravírovaní vykonáva laserový lúč úber materiálu; vzniká tým prehĺbenie s rôznymi štruktúrami povrchu – gravírovanie laserom. Laserom je možné gravírovať mnoho materiálov. Pri gravírovaní kovov laserom sa napríklad vytvárajú drsné štruktúry, ktoré sa javia čierne a hladké štruktúry, ktoré sa javia biele.

Gravírovanie laserom sa často používa v automobilovom priemysle alebo v elektromechanike. No aj pri Rapid Prototyping a Rapid Tooling sa často používajú popisy a hĺbkové gravírovanie vytvárané laserom.

Ako vyzerá výrobný proces gravírovania laserom?

TRUMPF aplikácia popisovania laserom, gravírovanie

Pri gravírovaní laserom sa vytvára popis kombinovaným úberom materiálu tavením a odparovaním. Pritom je hustota výkonu laserového lúča taká vysoká, že sa materiál počas obrábania natavuje a čiastočne odparuje. V materiáli vzniká prehĺbenie, gravírovanie laserom. Typická hĺbka gravírovania je od 10 do 50 μm. Tlakom pary odparujúceho sa materiálu sa na okraji vyhŕňa tavenina, ktorá sa pri ochladzovaní vytvrdzuje ako výron taveniny. Gravírovanie je tvaru "U" a je o to užšie, čím hlbšie sa laser vnorí do materiálu, pretože už nie je možné úplne vytláčať taveninu. Prívod tepla je lokálne prísne ohraničený malým laserovým bodom a časovo extrémne krátkymi pulzmi.

Toto sú najčastejšie procesy používané pri gravírovaní laserom

Najlepšie dôvody pre gravírovanie laserom

Bezdotykový, presný nástroj laser so sebou prináša množstvo výhod pri úbere materiálu a teda aj pri gravírovaní obrobkov. Vďaka flexibilne nastaviteľným frekvenciám pulzov a trvaniam pulzov je možné každé gravírovanie laserom úplne individuálne prispôsobiť každému materiálu a akejkoľvek požadovanej kvalite.

Rýchle

Napriek väčšej hĺbke prieniku do materiálu je gravírovanie laserom pri vysokej miere opakovania a preto krátkych dobách taktu rýchlejší proces oproti popisovaniu popúšťaním.

Odolný voči opotrebovaniu

Vďaka prehĺbeniu v materiáli, ktoré vznikne pri gravírovaní laserom, je popis mimoriadne odolný voči vonkajším vplyvom.

Šetrné

Vďaka lokálne ohraničenému prívodu tepla je možné popisovať napr. aj snímače citlivé na teplotu alebo elektronické čipy.

Opakovateľné

Keďže je možné cielene kontrolovať výkon lasera, výsledky popisovania sú vždy presne opakovateľné.

Príručka: Popisovanie laserom kompakt

Objavte rozsiahlu príručku "Popisovanie laserom kompakt" a spoznáte technické pozadie procesov, laserových systémov a nájdete príručku praktického popisovania. Tu sa dostanete k sťahovaniu!

Technologický leták: BrightLine WeldTieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt