Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF laser marking on plastic
TRUMPF laser marking on plastic

Popisovanie plastov laserom

Laser popisuje obrobky z plastu nie len trvácne a flexibilne, ale aj veľmi ekologicky a s úsporou materiálu. Pretože v porovnaní s bežnými procesmi popisovania nie sú potrebné žiadne predlohy alebo spotrebné materiály ako atrament. Popisy na povrchoch plastov vytvorené laserom sú vždy nezmazateľné a odolné voči oderu. V podstate rozlišujeme tri procesy popisovania plastov laserom: zmena sfarbenia, zmena povrchu ako aj úber vrstiev.

Proces: Popisovanie plastových dielcov laserom

V stredobode popisovania plastov laserom je dostatočná absorpcia laserového lúča do materiálu. Pretože pri kovoch sa väčší podiel odráža, zatiaľ čo pri plastoch popri absorpcii zohráva väčšiu úlohu transmisia alebo aj difúzny odraz. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti plastov dochádza k minimálnym stratám energie počas procesu popisovania. Preto je možné popisovať plasty výrazne rýchlejšie ako kovy. Makromolekulárna základná štruktúra plastov absorbuje spravidla v ultrafialovom a v infračervenom rozsahu, rôzne prísady ako sadze alebo farbivá oproti tomu v rôznych rozsahoch vlnových dĺžok. Pretože sú k dispozícii lasery rôznych vlnových dĺžok, je možné optimalizovať vlnovú dĺžku pre príslušný materiál.

Ktoré plasty je možné popisovať laserom?

TRUMPF marking lasers: overview markable plastics

Pomocou nanosekundových laserov dosiahnete v závislosti od plastu, použitej vlnovej dĺžky a aditív rôzne dobré výsledky popisovania. Aby sa dosiahla vysoká čitateľnosť a kvalita popisu, odporúča sa, pridať do niektorých priemyselných plastov prísady citlivé na laser. Vlastnosti plastov pritom ostávajú naďalej zachované.

V závislosti od aplikácie zohráva vlnová dĺžka lasera dôležitú úlohu pri popisovaní syntetických materiálov. Škála materiálov dobre popisovateľných plastov sa rozširuje, keď sa spolu použijú pevnolátkové lasery s dvojnásobnou frekvenciou (532 nm, zelené) alebo s trojnásobnou frekvenciou (355 nm, UV). Tieto často dosahujú lepšie výsledky ako štandardné systémy s vlnovou dĺžkou 1.064 alebo 1.030 nm.

Na čo je potrebné dať pozor pri popisovaní plastov?

Plast je materiál, ktorý predstavuje pre mnoho popisovacích nástrojov určité výzvy. Stredobodom pozornosti je dlhodobá čitateľnosť popisu, ktorá napríklad pri použití atramentu naráža na prirodzené hranice. Okrem toho nie je plast ako plast. To znamená, že rozdielne vlastnosti a prídavné látky v materiáli si často vyžadujú riešenia popisovania ušité na mieru. Laser tu pracuje výrazne flexibilnejšie, odpustí dokonca aj mierne znečistenie na povrchu a môže sa ihneď spustiť, bez toho, aby bolo potrebné pripravovať predlohy – tak ako je to napríklad potrebné pri sieťotlači alebo tampónovej tlači.

Druhy použitia popisovania laserom na plastoch:

Zmena sfarbenia: skica procesu

TRUMPF aplikácia popisovanie popúšťaním popisovacím laserom

Množstvo lasera cielene mení jednotlivé molekuly a spôsobuje tým zmenu sfarbenia.

Ako je možné laserom popisovať ohňovzdorné alebo nehorľavé plasty?

Popisovací laser TRUMPF, aplikácia na nehorľavých plastoch

Najmä pri obrábaní nehorľavých plastov je dôležité, aby bol vzájomne optimálne zosúladený materiál a vlnová dĺžka. Tu sa odporúča používanie UV laserov. Tak je možné vytvárať tmavosivé popisy na svetlých materiáloch. Sfarbenie je spôsobené prerušením chemických väzieb. Keďže sa materiál nespaľuje a nekarbonizuje, hovoríme o „popisovaní za studena“ s vysokou kvalitou povrchu.

Napeňovanie: Skica procesu

TRUMPF marking laser application foaming scheme

Pri napeňovaní vznikajú popisy s prevýšením

Popisovanie plastu laserom: Vaše výhody

Flexibilné

Lasery je možné presne nastaviť na príslušný plast rôznymi možnými vlnovými dĺžkami, výkonmi a parametrami.

Šetrné

Vďaka bezdotykovému popisovaniu laserom za studena ostáva povrch obrobku takmer úplne neporušený.

Vysoko kvalitné

Dokonca aj najdetailnejšie popisy je možné dosiahnuť pri popise laserom kontrastné, čisté a bez akéhokoľvek rozmazania.

Dlhotrvajúce

Popisy vytvorené na plastoch laserom ostávajú aj po rokoch vynikajúco čitateľné, pretože ani nemôžu vyblednúť ani sa neoderú.

Príklady použitia popisovania plastov

TRUMPF laser marking on plastic ID card

Popisy na preukazoch

Vďaka zmene sfarbenia a napeneniu je možné flexibilne vytvárať veľmi dobre čitateľné, trvácne a kontrastné popisy a fotografie na preukazoch.

TRUMPF laser marking medical on plastic tube

Medicínske plastikové rúrky

Na plastové produkty z medicínskej techniky je napríklad možné vytvoriť presné stupnice, ktoré sú ešte aj po mnohých cykloch čistenia dobre čitateľné a vysoko odolné voči teplotným a poveternostným vplyvom.

TRUMPF laser marking on plastic automotive components

Označovanie produktov

Laser ako flexibilný nástroj vytvára kontrastné a trvalo čitateľné označenia produktov aj na ťažko dostupných miestach.

TRUMPF laser marking on plastic

Soľnička

Pomocou lasera sa vytvárajú trvácne, detailné a kontrastné zmeny sfarbenia na mnohých plastových predmetoch každodennej potreby.

Získajte teraz informácie o riešení, ktoré je pre Vás vhodné na popisovanie plastov laserom.

Na popisovanie plastov laserom sú mimoriadne vhodné UV popisovacie lasery a vláknové ako aj pevnolátkové lasery v infračervenom rozsahu vlnových dĺžok ako zdroje lúča.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruMark Station, popisovacie systémy TRUMPF
Popisovacie systémy

Nie je podstatné či vyrábate veľko- alebo maloobjemové obrobky, malé alebo veľké výrobné dávky - popisovacími systémami TRUMPF budete pracovať vždy ergonomicky a bezpečne.

TruMark 6030
TruMark 6030

Profitujte s popisovacím laserom TruMark 6030 z výhod nasledujúcej generácie popisovacích laserov TRUMPF. Vysoký výkon a vynikajúca kvalita lúča Vám garantuje brilantné popisovanie laserom pre aplikácie v každom odvetví.

Obrobok spájaný zváraním plastov, obrábaný pomocou lasera TRUMPF
Zváranie plastov pomocou lasera

Vysoko kvalitné, opakovateľné a úplne bez rozpúšťadiel: Spájanie plastov pomocou lasera ponúka mnoho výhod a početné možnosti využitia. Vo firme TRUMPF získate kompletné riešenie pre Vaše špecifické aplikácie.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt