Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Snímka povrchovej štruktúry zblízka, čierny popis

Black Marking – Trvácne, sýto čierne popisy odolné voči korózii

Black Marking (čierne popisovanie) je proces v obrábaní laserom, ktorý umožňuje mimoriadne tmavé, kontrastné popisy na povrchu, bez úberu materiálu Extrémne krátke pulzy lasera vytvárajú na povrchu štruktúry veľkosti nanometrov. Mikroštrukturovaný povrch prispieva k zmenšeniu rozptylu svetla, čím vzniká permanentne sýte a stabilné začiernenie popisu. Ak sú pulzy lasera použité na toto popisovanie ultra krátke, ostane okrem toho zmena farby v určitom rozsahu parametrov odolná voči korózii. Dôvod: Použitím lasera s ultrakrátkymi pulzmi je tepelne ovplyvnená zóna mimoriadne malá, preto ostane na povrchu dostatočne veľa voľného chrómu, vďaka čomu sa môže vytvárať samoochranná oxidačná vrstva.

Prehľad Vašich výhod

Zaujíma Vás, aké výhody ponúka čierne popisovanie (Black Marking) pre Vaše úlohy popisovania?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Popis procesu

Skica procesu Black Marking - ako funguje čierne popisovanie

  1. Štruktúra povrchu: Základom pre čierne popisovanie (Black Marking) odolné voči korózii sú lasery s ultrakrátkymi pulzmi s trvaním pulzov v oblasti piko- alebo femtosekúnd. Umožňujú obrábať materiály takmer bez tepelného a mechanického ovplyvnenia. Pulz lasera - a tým aj trvanie pôsobenia energie - sú také krátke, že takmer nedochádza k prenosu teploty k susediacim atómom čím je možné vyhnúť sa vzniku trhlín spôsobených napätím od tepla, ktoré môžu vznikať napríklad pri bežnom popúšťaní pri neprispôsobenou voľbou parametrov. Vďaka tomu sa pritom hovorí aj o "studenom obrábaní". Štruktúra sa vytvára laserom na materiáli v oblasti nanometrov.
  2. Oxidačná vrstva: Popri vytváraní štruktúr na povrchu zohráva druhú hlavnú úlohu pri čiernom popisovaní odolnom voči korózii vrstva oxidu chrómu: Vďaka minimálnemu tepelnému vplyvu v porovnaní s popisovaním popúšťaním pomocou lasera s krátkymi pulzmi, ostáva povrchu dostatok voľného chrómu, ktorý podporuje samoochranný proces pasívnej vrstvy. Vznikajú pritom vrstvy odolné voči korózii s obsahom chromitu (Fe2+Cr2O4) a magnetitu (Fe3O4) resp. vrstvy zo zmesi: FeFe2-xCrxO4.
  3. Pasivácia: Po popisovaní nasleduje čistenie medicínskych produktov. Čitateľnosť a trvácnosť popisu vytvoreného laserom sa môže zhoršiť vplyvom dlhej doby pôsobenia, používaním drsných čistiacich prostriedkov alebo vplyvom vysokých teplôt. Pri dodatočných povrchových úpravách sa preto často používa cielený proces pasivácie. Pritom odstraňuje kyslý kúpeľ z kyseliny dusičnej alebo citrónovej ľahko reaktívne zložky povrchu akými sú voľné ióny železa a podporuje čistý, rýchly nárast novej vrstvy oxidu chrómu pre ešte vyššiu odolnosť voči korózii. Zároveň sa počas procesu čistí povrch a uvoľňujú sa sulfidy.

Príklady použitia čierneho popisovania

Čierne popisovanie na medicínskom ventile, pomocou produktov TRUMPF

Laserom popísané ventily na vyrovnanie tlaku v mozgu

Trvalo dobrá čitateľnosť popisov je mimoriadne dôležitá pre jednoznačnú identifikáciu a spätné odsledovanie implantátov. Vyobrazený shunt sa používa na liečenie hydrocefalu ("vodnatosť mozgu"). Odvádza prebytočný mozgovomiešny mok z komôr pod kožou až do dutiny brušnej.

Emitná miska

Emitné misky vyrobené z ušľachtilého kovu sú pomocou čierneho popisovania opatrené jednoznačným spätne odsledovateľným kódom UDI (Unique Device Identification) odolným voči korózii.

Laserom popísaný skalpel, kód UDI pre možnosť spätného odsledovania výroby

Skalpel / Kocher

Sýto čierne kódy UDI odolné voči korózii, ktoré odolajú aj početným cyklom čistenia, vznikajú aj na operačnom náradí akými sú skalpely alebo kocherove kliešte vďaka extrémnym výkonom špičky pulzu.

Zaujíma Vás, aké výhody ponúka čierne popisovanie (Black Marking) pre Vaše úlohy popisovania?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

História úspechu: Miethke

Vysoko kvalitné popisovanie mozgových implantátov - to robí rodinný podnik z mesta Potsdam. Pomocou popisovacích laserov TRUMPF vyrába podnik neurochirurgické implantáty na liečenie hydrocefalu ("vodnatosť mozgu"). Prečítajte si v článku o zákazníkovi, do akej miery sú motivovaní zákazníci denne pracovať na novinkách pri zlepšovaní kvality života pacientov.

Medicínsky nástroj s kódom UDI, čierny popis vytvorený lasermi TRUMPF
Popisovanie podľa UDI

Medicínske produkty musia byť na základe noriem EÚ a US popísané kódom UDI (UDI = Unique Device Identification) ktoý zaručuje jednoznačné spätné odsledovanie výroby. TRUMPF Vám na tento účel ponúka optimálny kompletný balík popisovacieho lasera a softvéru.

TruMicro Mark- jednoducho flexibilné
TruMicro Mark

Hľadáte popisovaciu jednotku pre popisovanie laserom s ultra krátkymi pulzmi? TRUMPF má vďaka TruMicro Mark 2000 kompletné riešenie zostavené na kľúč.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt