Lands-/region- och språkval
Plasmastimulering

TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13)

Intelligent anpassning genom realtidsmätning

RF-systemlösning från en enda källa

De nya anpassningsnätverken i TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) utgör den perfekta kompletteringen till HF-generatorer från TRUMPF Hüttinger. Tack vare den intelligenta anpassningsalgoritmen och den digitala styrplattformen för processövervakning uppstår en enhetlig lösning där alla komponenter samverkar optimalt – TRUMPF RF-systemet.

Intelligent anpassningsalgoritm

Snabb, stabil och reproducerbar impedansanpassning till 50 ohm även i kritiska processer.

Hela systemet samverkar optimalt

Progressiv programvara och förbättrad kommunikation mellan generator och anpassningsnätverk.

Realtidsmätning av HF-effekten

Snabb systemspårning vid varje impedansförändring från anpassningsnätverket och lasten.

Sluten reglerkrets

Optimal övervakning av processparametrarna samt tidig bågdetektering.

Användarvänlig processkontroll

Grafiskt användargränssnitt och effektiva verktyg (Smith-diagram, realtids-oscilloskop).

Tillverkning av halvledare, solceller och plattskärmar

Vid tillverkningen av halvledare, solceller och plattskärmar är det viktigt med stabila plasmaprocesser. Tillsammans med TRUMPF Hüttinger HF-generatorer erbjuder anpassningsnätverken i TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) en helhetslösning för högsta processtabilitet och produktivitet.

Applicering av hårdmaterial och slitskyddslager

Applicering av funktionella skikt ger arbetsstycken som utsätts för hårda påfrestningar en ökad mekanisk hårdhet samt bättre termisk och kemisk stabilitet. Tillsammans med en HF-generator från TRUMPF Hüttinger säkerställer anpassningsnätverken i TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) en perfekt beläggningskvalitet.

Ablation och beläggning av ytor

Anpassningsnätverken i TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) kan användas i alla vanliga plasmaprocesser för beläggning eller ablation – till exempel plasmaetsning, reaktiv jonetsning, ALD, PECVD, RF-sputtring eller fotolack-plasmaförbränning. Tillsammans med en HF-generator från TRUMPF Hüttinger erhålls optimala processresultat.

Alltid perfekt processkontroll

Anpassningsnätverket sörjer hela tiden för en snabb och direkt impedansanpassning till 50 ohm – därmed garanteras alltid full uteffekt från HF-generatorn till processen. Den skarvfria kommunikationen mellan anpassningsnätverk och generator möjliggör optimal processövervakning och tidig bågdetektering.

En översikt över alla parametrar

Realtidsmätningen av HF-in- och uteffekt signalerar dynamiska impedansändringar, kylningsgivare möjliggör en tillförlitlig prognos över effektförlusterna. Tack vare det grafiska styrprogrammet med komplexa visningsalternativ (Smith-diagram, realtids-oscilloskop) har du alltid översikt över alla relevanta processparametrar.

TRUMPF SystemPort

SystemPorten möjliggör ett slutna reglerkretsar genom att RF-signalen mäts direkt vid ingången och utgången från anpassningsnätverket. Alla uppmätta värden är tillgängliga för RF-generatorn. Det möjliggör bättre övervakning av processparametrarna, skydd av anpassningsnätverket och tidig båg-detektering. Hela RF-systemet kan även styras via ett enda generatorgränssnitt.

HF-strömmätning

Mycket exakt AC-strömmätning för detektering av plasmaanomalier, placerad i anpassningsnätverket nära processen, direkt vid kammaren.

Gränssnitt

Som alternativa gränssnitt finns analog/digital, PROFIBUS och EtherCAT. Standard är EtherNet, SystemPort och RS232/485.

Båghantering

Den genomtänkta båghanteringen är den perfekta modulen för bästa plasmaprocesskontroll. En riktad bågdetektering garanterar högsta möjliga produktivitet och skyddar samtidigt produkten och anläggningen.

Grafiskt styrprogram

Komplexa grafiska avbildningar möjliggör en omfattande kontroll över alla relevanta processparametrar. Impedansen hos last och anpassningsnätverk visualiseras med hjälp av ett Smith-diagram, HF in- och utgångseffekt inklusive frekvens- och fasläge med hjälp av ett realtids-oscilloskop.

TruControl Power

Det lättanvända styrprogrammet TruControl Power möjliggör bekväm idrifttagning och säker övervakning av HF-generatorn samt hela TRUMPF RF-system under pågående process.

Grafiskt styrprogram

Komplexa grafiska avbildningar möjliggör en omfattande kontroll över alla relevanta processparametrar. Impedansen hos last och anpassningsnätverk visualiseras med hjälp av ett Smith-diagram, HF in- och utgångseffekt inklusive frekvens- och fasläge med hjälp av ett realtids-oscilloskop.

Master-oscillatorer

Med hjälp av master-oscillatorer kan man stabilisera och optimera kritiska synkrona plasmaprocesser. En integrerad digital frekvens- och fassynthesizer försäkrar hög frekvens- och fasstabilitet och möjliggör inställning av fasläget med mycket små steg. Det finns olika masteroscillatorer tillgängliga för frekvensen 13,56 Mhz samt olika frekvenskombinationer att välja mellan.

HF-omkopplare

En HF-omkopplare möjliggör flerfaldig användning av en HF-generator till olika plasmaprocesstationer, till exempel för strömförsörjning av sekventiella processer eller system med olika inmatningspunkter. Det finns olika HF-omkopplare i två effektklasser samt med 2, 3 eller 4 utgångar.

Koaxialkabel

För HF-effektöverföring har TRUMPF Hüttinger koaxialkabeln som är konstruerad speciellt för drift i 50 ohmssystem.

Behärska plasmaprocessen optimalt

Plasmaprocesser uppför sig som en komplex, variabel last, till vilken strömförsörjningen från generatorn kontinuerligt måste justeras. Detta klarar aktiva anpassningsnätverk, som hela tiden säkerställer en exakt anpassning till den optimala impedansen på 50 ohm. Därmed uppstår en perfekt anpassad systemlösning, TRUMPF RF-systemet. Generatorn och anpassningsnätverket kan enkelt integreras i din befintliga processomgivning via olika gränssnitt, bland annat EtherCAT. Du kan även erhålla en optimerad systemlösning genom SystemPort, en intelligent anslutning mellan generatorn och anpassningsnätverket.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Hüttinger Service väljer IoT

Våra IoT-tjänster maximerar anläggningens tillgänglighet och gör servicesupport ännu mer förutsebar och möjlig att planera.

 

Hochfrequenzgenerator TruPlasma RF 3024
Halverad förlusteffekt

Med de här RF-generatorerna kan du känna dig säker: TruPlasma RF Serie 3000 utmärker sig genom en robust konstruktion och hög effektivitet.

TRUMPF Hüttinger Worldwide
Din kontakt hos TRUMPF Hüttinger

Är du intresserad av en produkt eller behöver rådgivning? Här hittar du dina kontaktpersoner över hela världen.

Services
Service avtal Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt