Lands-/region- och språkval
Ny
Plasmastimulering

TruPlasma RF 1000 Air Serie

Noggrannhet du kan lita på

Smart Auto Frequency Tuning

Garanterar en optimal och mycket snabb frekvensanpassning och därmed ett optimalt samspel mellan generator och anpassningsnätverk.

Högprecisions-båghantering

Säker styrning av krävande och nya processer garanterar att dina produkter är skyddade.

Multi-Level Pulsing

Flexibel styrning av pulsformen i flera steg för bättre processresultat i moderna plasmaprocesser.

Plug & Play

Flexibel användning och byte av generatorer möjligt vid processförändringar eller efterjusteringar.

Stabila plasmaprocesser

Den patenterade CombineLine-teknologin garanterar konstant processeffekt tack vare äkta utgångsimpedans på 50 ohm.

Enhetlig generatorteknologi

Med olika effektklasser inom HF-produktfamiljen kan samtliga processkrav uppfyllas.

Oberoende av HF-kabellängden

Vid processförändringar eller ändringar på systemet är det inte längre nödvändigt att anpassa kabellängden.

HF-generatorerna i TruPlasma RF 1000 Air Serie är perfekt lämpade för plasmaprocesser som RIE, ALD, PECVD och RF-sputtring. Dessa metoder används bland annat vid tillverkning av halvledarkomponenter och mikromekaniska system (MEMS) samt vid beläggning av plattskärmar och solceller.

Typiska användningsområden för TruPlasma RF Air Serie 1000 är krävande PECVD-, etsnings- och HF-sputtringsprocesser inom solcellsindustrin.

Vid tillverkning av halvledare används olika plasmaprocesser, från ablationsprocesser genom torretsning till zonsmältning vid tillverkning av rent kisel. Generatorerna i TruPlasma RF 1000 Air Serie har alla förutsättningar för en stabil strömförsörjning som är optimalt anpassad efter den aktuella processen, så att du kan uppnå enastående reproducerbara resultat.

Maximal produktivitet och tillgänglighet

Den flexibla, robusta designen på HF-generatorerna möjliggör en ökning av genomströmningen och en minskning av driftskostnaderna.

Stabila processer, reproducerbara resultat

Den patenterade CombineLine-teknologin med intelligent realtidsmatchning garanterar optimal tillgänglighet till TruPlasma RF 1001 Air och förhindrar tillförlitligt plasmavariationer och orenheter.

Kompakt och flexibel användning

Tack vare den kompakta konstruktionen (½-19-tums plugin-enhet) är HF-generatorn mycket utrymmesbesparande – perfekt för nyinstallationer och eftermontering i befintliga anläggningar. Integrationen är mycket enkel tack vare de många tillgängliga gränssnitten (konfigurerbara analoga gränssnitt, EtherNet, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT).

Med en decimals noggrannhet

Tack vare den exakta energidoseringen i steg om 100 mW kan TruPlasma RF 1001 Air även uppnå bästa resultat även i de modernaste, mest krävande tillämpningarna som atomlagerdeponering (ALD). Den mycket exakta effektregleringen av HF-generatorn garanterar bästa wafer-to-wafer-upprepningsnoggrannhet.

Bästa processresultat tack vare moderna processfunktioner.

Digitala styrningsfunktioner som Smart Auto Frequency Tuning 2.0, båghantering och flernivåspulsning möjliggör en optimal anpassning av HF-generatorn till den aktuella processen.

Flexibel anpassning till kundens tillämpning

Det finns olika effektklasser och frekvenser tillgängliga i enhetlig generatordesign, vilket möjliggör ett enkelt byte vid processförändringar. Det är inte heller nödvändigt att anpassa kabellängderna.

Styrning av hela HF-systemet via TRUMPF SystemPort

SystemPort möjliggör en sluten reglerkrets genom mätning av RF-signalen direkt vid in- och utgången från anpassningsnätverket så att HF-generatorn alltid har tillgång till samtliga mätvärden. Processparametrarna övervakas kontinuerligt, anpassningsnätverket skyddas och en tidig bågidentifiering garanteras.

Synkroniseringsmodul (puls, CEX, båge)

Synkroniseringsmodulen möjliggör flexibel och säker synkronisering av flera generatorer i komplexa plasmasystem.

Snabb och exakt båghantering

Den genomtänkta båghanteringen garanterar optimal kontroll över plasmaprocessen. Riktad bågdetektering ökar produktiviteten och dessutom skyddas produkt och anläggning mot skador.

Multi-Level Pulsing

De senaste plasmaprocesserna behöver högre flexibilitet under pulsdrift. Alla typer av pulsformer kan uppnås med den fritt valbara pulsdriften i flera steg. Detta leder till en ny styrningsmekanism inom plasmafysik och till förbättrade processresultat.

Smart Auto Frequency Tuning (AFT)

Den patenterade Auto Frequency Tuning möjliggör samtidig och snabb frekvensanpassning mellan generator och anpassningsnätverk. Därmed garanteras bästa processresultat och högsta reproducerbarhet.

Web-GUI

Den integrerade webbservern möjliggör såväl drift av HF-systemet som programvaruuppdateringar via en webbläsare.

TruControl Power

Det lättanvända styrprogrammet möjliggör bekväm idrifttagning och säker övervakning av HF-generatorn samt hela TRUMPF RF-system under pågående process.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

PDF - 2 MB
Precision i bearbetningen
Kontinuerliga förbättringar av halvledartillverkningsprocesser är en förutsättning för att säkerställa en konstant reduktion av storleken. Detta kräver i sin tur RF-generatorer som levererar allt högre signalkvalitet vad gäller uteffekt och tidsupplösning.
PDF - 567 KB
Auto Frequency Tuning
En motåtgärd mot snabba fluktuationer i plasmans impedansområde är automatisk frekvensinställning, där RF-generatorn justerar sin grundfrekvens till ett frekvensvärde med bättre anpassning inom en tidsram på mindre än en millisekund.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Hüttinger Service väljer IoT

Våra IoT-tjänster maximerar anläggningens tillgänglighet och gör servicesupport ännu mer förutsebar och möjlig att planera.

 

RF-systemlösning: Anpassningsnätverk för maximal processtabilitet
Intelligent anpassning genom realtidsmätning

De nya anpassningsnätverken i TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) är ett optimalt komplement till våra RF-generatorer och bidrar till en enhetlig lösning: TRUMPF RF-system.

TRUMPF Hüttinger Worldwide
Din kontakt hos TRUMPF Hüttinger

Är du intresserad av en produkt eller behöver rådgivning? Här hittar du dina kontaktpersoner över hela världen.

Services
Service avtal Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt