Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
TruPrint 5000 Green Edition
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000 Green Edition

3D tlač čistej medi vďaka jedinečnej kombinácii zeleného laserového svetla a systému aditívneho spôsobu výroby

Navštívte našu predvádzaciu miestnosť 3D tlače
.World Premiere
Navštívte našu predvádzaciu miestnosť 3D tlače
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000 Green Edition

Prihláste sa na predvádzanie stroja a zažite naživo naše zariadenie TruPrint 5000 Green Edition!

Zelený laser: 3D tlač medi a zliatin medi

Z vedúcej pozície v oblasti inovácií a technológií spája TRUMPF znalosti aditívneho spôsobu výroby so schopnosťou vyvíjať inovatívne priemyselné zdroje lúča. Jedinečný výsledok: zariadenie TruPrint 5000 Green Edition, vybudované podľa koncepcie doterajšieho TruPrint 1000 Green Edition, so zväčšeným objemom pracovného priestoru a zvýšenou produktivitou. Vďaka zelenej vlnovej dĺžke (515 nm) prináša TruPrint 5000 Green Edition správny nástroj na tlač materiálov s vysokou mierou odrazu svetla, napr. medi. Vďaka tomu sa otvárajú nové možnosti výroby indukčných cievok, komponentov pre náročné aplikácie chladenia, napr. pre vysoko výkonné výmenníky tepla pre výkonovú a optoelektroniku., ako aj vývoj elektromotorov a ďalšie špičkové aplikácie, ktoré využívajú výhody vlastností vynikajúcej vodivosti medi.

Jedinečná kombinácia zeleného lasera a aditívneho spôsobu výroby

Umožňuje 3D tlač materiálov s vysokou mierou odrazu svetla, ako sú meď a zliatiny medi.

Vynikajúce tepelné a elektrické vodivosti

Čistá meď ETP s vysokou vodivosťou (obsah medi Cu > 99,9 %) dosahuje elektrickú vodivosť 100 % IACS.

Najvyššia kvalita a produktivita tlačenej čistej medi a zliatin medi

Odolný a opakovateľný proces s najvyššou produktivitou.

Vysoká pohotovosť stroja

Priemyselný systém je navrhnutý na vysoké tepelné zaťaženie. Nedochádza k degradácii laserom.

Miera absorpcie vlnovej dĺžky lasera pri kovoch
Jedinečná kombinácia zeleného lasera a aditívneho spôsobu výroby

Vďaka kombinácii zariadenia TruPrint 5000 s laserom TRUMPF TruDisk 1020, jedným z prvých priemyselných zelených laserov na trhu s vlnovou dĺžkou 515 nm je možné obrábať materiály s vysokou schopnosťou odrazu svetla. TruPrint 5000 Green Edition teraz umožňuje 3D tlač materiálov ako meďa zliatiny medi, ktoré nie je možné alebo je možné len veľmi ťažko obrábať infračervenou vlnovou dĺžkou.

Vynikajúce tepelné a elektrické vodivosti

Množstvo aplikácií ťaží z kombinácie aditívneho spôsobu výroby a vynikajúcich tepelných a elektrických vlastností čistej medi a zliatin medi. Vďaka tomu sa otvárajú nové spôsoby výroby indukčných cievok alebo komponentov pre náročné aplikácie chladenia, napr. pre výkonovú a optoelektroniku. Pre takéto aplikácie je zariadenie TruPrint 5000 Green Edition schopné pri použití čistej medi ETP (EN CW004A) s vysokou vodivosťou so špecifikovaným obsahom medi > 99,9 % dosiahnuť elektrickú vodivosť 100 % IACS a hodnoty pórovitosti pod 0,5 %.

Vyobrazený je metalografický výbrus medenej aplikácie (meď TP) v 100-násobnom zväčšení.
Najvyššia kvalita a produktivita tlačenej čistej medi a zliatin medi

Pomocou zariadenia TruPrint 5000 Green Edition je možné vyrábať dielce so zliatinami medi ako CuCr1Zr s väčším oknom procesu a vyššou produktivitou ako pri infračervených zariadeniach na laserové tavenie prášku. Vyobrazený je metalografický výbrus medenej aplikácie (meď TP) v 100-násobnom zväčšení.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

So zelenou vlnovou dĺžkou je možné nie len efektívne ale aj vysoko kvalitne tlačiť meď a iné materiály s vysokou mierou odrazu svetla: Spracovanie v zelenom spektre svetla.

Urýchľovač častíc RFQ z projektu CERN I.FAST

V rámci *projektu I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology) koordinovaného CERN-om bola na zariadení TruPrint 5000 Green Edition vytlačený rádiofrekvenčný kvadrupól (RFQ). Urýchľovač častíc je vytvorený 3D tlačou z čistej medi. Bežne sa táto konštrukčná časť náročne vo viacerých krokoch frézuje, spájkuje a tepelne upravuje, aby sa zabezpečila výroba bez deformácií.

*Tento projekt je financovaný z programu Európskej Únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe dohody o finančnej pomoci č. 101004730.

Príklad pre vinutia elektromotorov

Aditívny spôsob výroby ponúka mnoho výhod pri vývoji elektromotorov: Konštrukciu medených vinutí je možné vylepšiť, aby sa mohol zvýšiť faktor medenej výplne. Busbar resp. prúdové zbernice je možné integrovať pre redukované spoje. Vďaka chladeniu telesa sa výrazne zvyšuje výkon eDrive.

Chladič plynu so štruktúrami TPMS

Chladič plynu od výrobcu modelov a foriem Blasius Gerg bol vyrobený 3D tlačou z čistej medi. Horúci plyn prúdiaci vnútrom výmenníka tepla je ochladzovaný vodou, pričom štruktúry TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) optimalizujú účinnosť a prechod tepla.

Induktor vyrobený pomocou 3D tlače

Levitačnej cievke

Vo vyobrazenej levitačnej cievke je možné priviesť kovové teleso v elektromagnetickom poli k vznášaniu a taveniu. 3D tlač konštrukčný diel bez švov redukuje miesta spájania a spájkovania, aby sa predišlo vzniku netesností vnútri chladiaceho kanála. Realizujú sa zložité geometrické požiadavky na hrúbku steny a konštrukciu tvaru.

Chladič tranzistora z čistej medi vytvorený 3D tlačou

Chladič tranzistora

Tepelná vodivosť chladiča tranzistora tlačeného z čistej medi je rovnaká ako pri bežnej medi. Vďaka novej geometrii optimalizovanej pre 3D tlač sa dosiahol vyšší chladiaci výkon. Zmena konštrukcie okrem toho umožní aj efektívnu priamu montáž.

Vysoko efektívny chladič pre elektroniku

TruPrint 5000 Green Edition umožňuje flexibilnú, hospodárnu výrobu chladičov z čistej medi s vysokou vodivosťou. Konštrukčná časť má výrazne vylepšené chladenie, vďaka vnútorným chladiacim kanálom kopírujúcim tvar.

Výmenník tepla s vnútorným chladiacim kanálom

Vnútorný chladiaci kanál výmenníka tepla vytlačeného z čistej medi má ideálne plochú dosadaciu plochu a uhol previsu, ktorý je pridržiavaný len podpornou konštrukciou. Dizajn zameraný na zníženie hmotnosti s najdetailnejšími konštrukciami (0,5 mm) garantuje vynikajúci pomer povrchu a hmotnosti. Vlastnosti materiálu zodpovedajú konvenčnej medi ETP, bez toho, aby boli nutné tepelné úpravy priamo zo stroja.

Výmenník tepla polovodičov

Kombinácia konštrukcie prispôsobenej aditívnemu spôsobu výroby pre výrobu bez podporných konštrukcií a geometrie optimalizovanej na chladiaci výkon, v spolupráci s vysokou tepelnou vodivosťou materiálu ako pri bežnej čistej medi, vedie k zvýšeniu celkového výkonu konštrukčného dielca. Veľmi tenká stena (0,4 - 0,5 mm) v mieste pripojenia k polovodiču okrem toho vylepšuje odvod tepla.

Induktor hnacieho hriadeľa

Medené induktory sa bežne skladajú z viacerých segmentov, ktoré sa ohýbajú alebo frézujú a vzájomne spájkujú. Vďaka 3D tlači z čistej medi je možné ich teraz vyrábať z jedného kusu bez spájkovania alebo iných oslabených miest. Využívajte výhody voľnosti pri konštruovaní, aby ste mohli optimalizovať účinnosť induktorov a ich spotrebu energie.

Designed by SMS Elotherm GmbH.

Výmenník tepla so zmiešavačom kvapalín

Výmenník tepla z čistej medi ETP (CW004A) má za úlohu nie len odoberať teplo médiu. Je zároveň aj zmiešavačom kvapalín s dvoma samostatnými vpustmi na spodnej strane, ktoré sú prostredníctvom viacerých tenkých kanálov (vnútorný priemer 1 mm) spojené do výpustu na hornej strane dielca. Konštrukčný diel má elektrickú vodivosť 101 %IACS, tepelnú vodivosť 394 W/(m*K) a objemovú hustotu (hmoty) 99,9 %.

TruPrint 5000 Green Edition
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Predohrev (štandard) Až do 200 °C
Maximálny výkon lasera na obrobku (diskový laser TRUMPF) 800 W
Priemer lúča (štandard) 210 μm
Hrúbka vrstvy 30 - 150 μm
Miera rastu Až do 100 cm³/h
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) TruPrint 5000: 400 V
TruDisk 1020: 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) TruPrint 5000: 32 A
TruDisk 1020: 16 A
Elektrická prípojka (frekvencia) TruPrint 5000: 50 Hz
TruDisk 1020: 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Hmotnosť (vč. prášku) TruPrint 5000: 7007 kg
TruDisk 1020: 530 kg
Rozmery (vr. filtra, rozvodnej skrine) (Š x V x H) 4616 mm x 2038 mm x 4234 mm

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou ako aj možnosťou vytvárania previsov s menším množstvom podpier. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM. To Vám poskytuje najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere softvéru na spracovanie dát. Rozhodnite sa sami, ktoré riešenie najviac vyhovuje Vašim výrobným procesom.

Monitoring TruPrint

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - vďaka tomu môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosahovať vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo offline vyhodnocovať pomocou softvéru Monitoring Analyzer. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Industrial part and powder management
[Translate to sk_SK:] Industrielles Teile- und Pulvermanegement
Nechajte sa inšpirovať: Nájdite si teraz príklad 3D dielca z vášho odvetvia

Chcete tlačiť v 3D Vaše obrobky – a hľadáte ešte inšpirácie? Nájdite pomocou filtrov porovnateľný príklad dielca podľa Vašich požiadaviek, ktorý už bol pre Vaše odvetvie kvalitne vytvorený našimi systémami 3D tlače.

Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby (3D tlač)

Predvádzacia miestnosť pre aditívny spôsob výroby (3D tlač) v priestoroch firmy TRUMPF v Ditzingene ponúka pohľady do 3D tlače pomocou systému laserového tavenia prášku (LMF) a laserového navárania ako aj názorné aplikácie z odvetvia a príbehy úspechov našich zákazníkov – vrátane poradenstva priamo od našich expertov.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt