Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMatic 7000
TruMatic 7000
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 7000

Produktívny špičkový stroj

TruMatic 7000 so SheetMaster a ToolMaster
TruMatic 7000 so SheetMaster a ToolMaster
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 7000

Plnoautomatizovaný TruMatic 7000 so SheetMaster a ToolMaster

TruMatic 7000, laserová obrábacia hlava
TruMatic 7000, laserová obrábacia hlava
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 7000

Najvyššia produktivita pri najlepšej kvalite hrany vďaka prídavným osiam

TruMatic 7000, vysekávacia a laserová hlava
TruMatic 7000, vysekávacia a laserová hlava
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 7000

Perfektne skombinované špičkové výkony techniky vysekávania s vysokou dynamikou obrábania laserom

Produktívny špičkový stroj

TruMatic 7000 mimoriadne hospodárne spája výhody obrábania vysekávaním a rezania laserom. Špičkový kombinovaný stroj spĺňa náročné požiadavky na kvalitu dielov, produktivitu a flexibilitu. Pomocou aktívnej matrice budete vyrábať bez škrabancov, naviac budete profitovať z najvyššej flexibility pri tvárnení.

Kvalita v novej dimenzii

Aktívna matrica Vám poskytne obrábanie bez škrabancov a nové možnosti tvárnenia vďaka aktívnym tvárniacim zdvihom smerom odspodu.

Najvyššia kvalita hrany

CO2 laser garantuje vysoko presné výsledky rezania vďaka vynikajúcej kvalite lúča.

Prídavné laserové osi

Prídavné osi Vám prispejú k výraznému nárastu produktivity až po dosiahnutie extrémne vysokej produktivity.

Automatická výmena rezacích dýz

Automatický menič dýz odoberie pre nové zákazky starú dýzu a nasadí novú dýzu – šetrí to čas v automatizovanej prevádzke.

Bezpečné vyhadzovanie dielov

Dielce vyhadzujete bezpečne cez snímačom sledované klapky na dielce.

Produktívne automatizované

Pomocou zariadenia SheetMaster môžete automatizovane a bezpečne nakladať, vykladať a triediť dielce.

TruMatic 7000
Kombinované technológie – kombinované výhody: Pozrite sa vo videu, ako môže napredovať Vaša výroba pomocou vysekávacích-laserových zariadení a ako môžete znížiť vaše náklady na výrobu.
Zrazenie hrán odrezaných laserom
Rýchlejšie rezanie a lepšie využitie materiálu pomocou prídavných osí
SheetMaster pri stroji TruMatic 7000
TruMatic 7000, produktívny špičkový stroj
Obrábanie dielov na hotovo – väčšinou nie je potrebné dodatočné obrábanie

Elektrohydraulická vysekávacia hlava kompletne obrába Vaše dielce, následné pracovné kroky, napr. odihľovanie, väčšinou nie sú potrebné.

TruMatic 7000, klapka na dielce
Bezpečné vyhadzovanie dielov

Rýchle a preto produktívne vyhadzovanie dielcov šetrné k materiálu je zaručené vďaka sledovaniu snímačmi klapiek.

TruMatic 6000, obrábaný dielec plást

Flexibilné tvárnenie

Pomocou aktívneho tvárniaceho zdvihu smerom odspodu môžete tvárniť zatiaľ nedosiahnuté veľkosti a výšky, rotácia vysekávacej hlavy o 360° Vám poskytuje flexibilné možnosti obrábania.

Pomocou lasera vyrežete vysoko kvalitné vonkajšie obrysy a detailné vnútorné geometrie.

Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na miskovité prelisy, na prieťah, na tvárnenie závitov, raziaci nástroj – symbol (odspodu plechu), nástroj na tvárnenie mostíkov, MultiBend veľkosti 5 a nástroj na vyhnutie príložky veľkosti 5.

TruMatic 6000, obrábaný dielec

Veľká variabilita geometrií

Obrábajte plech do hrúbky 8 mm s veľkou flexibilitou geometrií vrátane tvárnenia závitiv, zahĺbení a polohovania pre zváranie.

Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: raziaci nástroj, nástroje na tvárnené zahĺbenie, na tvárnenie závitov, na centrovacie výstupky, na vyseknutie špeciálneho tvaru.

TruMatic 7000, časť zariadenia

Pôsobivé možnosti

Pomocou doplnkových výbav technológia odvaľovania a tvárnenie závitov môžete vyrábať aj zložité komponenty.

Na tomto obrobku boli použité o.i. nasledujúce nástroje: nástroj na prieťahy odspodu, viacnásobný nástroj, MultiBend, odvaľovací nástroj na odsadenia, odvaľovací nástroj na drážky, kruhové tvárnené zahĺbenie

Vzorka, plech 1-12 mm

Najmenšie geometrie, detailné dielce

TruMatic 7000 obrába plech s najvyššou produktivitou vďaka prídavným osiam. Vďaka tomu môžete vysoko dynamicky rezať aj najmenšie geometrie alebo detailné dielce.

TruMatic 7000 veľký formát
TruMatic 7000 stredný formát
Rozmery    
Šírka 10190 mm 1 10190 mm 1
Hĺbka 8898 mm 1 8450 mm 1
Výška 2328 mm 1 2328 mm 1
Max. frekvencia zdvihov    
Vysekávanie (E = 1 mm) 1200 1/min 1200 1/min
Značenie 3000 1/min 3000 1/min
Pracovná oblasť    
Prevádzka vysekávania, os X 3050 mm 2500 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1550 mm 1250 mm
Prevádzka lasera, os X 3050 mm 2500 mm
Prevádzka lasera, os Y 1550 mm 1250 mm
Kombinovaná prevádzka, os X 2500 mm 2500 mm
Kombinovaná prevádzka, os Y 1550 mm 1250 mm
Max. hrúbka plechu 8,0 mm 8,0 mm
Max. hmotnosť obrobku 280 kg 200 kg
Max. vysekávacia sila 220 kN 220 kN
Nástroje    
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,3 s 0,3 s
Počet nástrojov / praciek 21 Kus / 4 Kus 22 Kus / 3 Kus
Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000    
Max. výkon lasera 4000 W 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 8 mm 8 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 8 mm 8 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 6 mm 6 mm
Vyhadzovanie dielcov    
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Hodnoty spotreby    
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 28,5 kW 28,5 kW
Aktívna vypínacia automatika - TruFlow 4000 1,5 kW 1,5 kW

TruMatic 7000 spĺňa najnáročnejšie požiadavky na kvalitu dielcov, produktivitu a flexibilitu. Početné dolpnkové výbavy a možnosti automatizácie Vám otvárajú všetky možnosti, ktoré ponúka moderné obrábanie vysekávaním a rezaním laserom.

Kvalita

Aktívna matrica
Aktívna matrica

Aktívna matrica umožňuje obrábanie bez poškriabania. Pri pohybe plechu sa matrica spúšťa smerom nadol, takže tabuľa plechu stratí kontakt s matricou - tak pri vysekávacích ako aj zvýšených tvárniacich matriciach. Pri tvárnení smerom nadol nehrozí riziko zaklesnenia plechu v matrici. Okrem toho môžete vykonať aktívnou matricou zdvih smerom odspodu, čím rozšírite spektrum Vašich možností tvárnenia.

TruMatic 7000, kefkový stôl
Guľôčkové alebo kefkové stoly

Pri citlivých materiáloch, ktoré nesmú mať na spodnej strane plechu žiadne škrabance, využite kefkové stoly v kombinácii s aktívnou matricou. Dielce, ktoré sa majú neskôr lakovať, je možné obrábať aj na praktickom guľôčkovom stole.

Produktivita

Menič dýz

Ak potrebuje stroj na obrábanie novej zákazky inú rezaciu dýzu, odoberie automatický menič dýz starú dýzu a nasadí novú dýzu zo zásobníka dýz. Mimoriadne osožné je to vo viac smennej prevádzke: Váš stroj bude pracovať samočinne.

Bezpečnosť procesu

Smart Functions: Smart Load

Smart Load Vás podporuje pri nastavovaní plechu na stroji. Snímač v prackách rozpozná, keď nezachytia plech optimálne. Ak je tomu tak, stôl stroja sa posunie aj s tabuľou plechu.

Smart Functions: Smart Unload

Ak hotový dielec mimo očakávania nepadne pri vyhadzovaní cez klapku na dielce, senzor to rozpozná a stroj to zariadi – dielec sa uvoľní a bezpečne sa vyhodí.

Smart Functions: Smart Punch Monitoring

Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových zmien tak zamedzíte tvorbe odpadu.

Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia

Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.

Hospodárnosť

Integrované rovnanie

Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja Integrované rovnanie a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.

Flexibilita

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.

Obrábanie veľkých formátov

Stroj je možné dodať flexibilne vo veľkom a strednom formáte. Pri verzii s veľkým formátom je možné obrábanie Vašich plechov v pracovnej oblasti až do 3050 x 1550 mm. Zvyšuje to počet možných geometrií dielcov, čím budete ešte flexibilnejší.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Viacnásobný nástroj s integrovaným rovnaním
Viacnásobný nástroj s integrovaným rovnaním

Vysekávajte a rovnajte v jednom pracovnom kroku pomocou viacnásobného nástroja s integrovaným rovnaním. Obrobky pritom ostanú nie len úplne bez deformácií, okrem toho si aj ušetríte množstvo času.

Nástroj na rezanie fólie so vzorkou
Nástroj na rezanie fólie

Narezávajte ochranné fólie na plechu priamo na stroji.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

S automatizáciou Vášho stroja TruMatic 7000 budete profitovať z vyššieho využitia stroja a vyššej bezpečnosti procesov v automatizovanej prevádzke vo viacerých smenách. Presne nastavené riešenia automatizácie prinášajú svetlo do Vašich procesov, budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

SheetMaster

Nakladanie + vykladanie + triedenie

SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie Vašich hotových dielov.

SheetMaster, systémy vozíkov s remeňovým pohonom

Nakladanie + vykladanie

Systémy vozíkov s remeňovým pohonom na nakladanie a vykladanie sú individuálnym riešením pre doplnenie Vášho SheetMaster-a. Surové plechy sú automaticky pripravené na nakladanie do stroja, zvláda sa aj prepojenie s rôznymi skladovými systémami.

SortMaster Box

Triedenie

SortMaster Box slúži na automatické triedenie malých dielcov, ktoré sú vhadzované cez klapku vysekávania alebo laserovú klapku.

GripMaster

Likvidácia

GripMaster prispieva ku komfortnej manipulácii so zvyškovými mriežkami. Automaticky odoberie zvyškovú mriežku a zostatkové pásy plechu a uloží ich na kopu na stôl s nožnicovým zdvihom.

ToolMaster, flexibilný systém nástrojov

Manipulácia s nástrojmi

ToolMaster ponúka miesto pre ďalších 40 až 70 nástrojov, ktoré sú automaticky osadzované do lineárneho zásobníka Vášho stroja. Môžete tak automatizovane a rýchlo vyrábať dokonca aj zložité zákazky s mnohými výmenami nástrojov.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Vysekávacie nástroje TRUMPF
Punching tools

Take advantage of the world's largest range of punching tools – including 40 years of TRUMPF experience in developing and producing tools.

Technologický obrázok, 2D laserové obrábacie zariadenia
2D laserové obrábacie zariadenia

CO2 alebo pevnolátkové lasery? Ponúkame pre každú požiadavku vhodné 2D laserové obrábacie zariadenie a máme optimálne riešenie pre všetky typy plechu.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Vysekávacie nástroje Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia PunchGuide Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt