You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops PFO | TRUMPF
Produktbild TruTops PFO
Produktbild TruTops PFO
Softvér

TruTops PFO

Komfortné programovanie Vašich optík PFO

Opracovanie materiálu bez hraníc

Ofline softvér TruTops PFO slúži na programovanie 2D a 3D laserových procesov. V editore vytvoríte ľubovoľné geometrie napríklad svorky alebo kružnice. Okrem toho môžete načítať jestvujúce obrobky z externých CAD programov a na ich základe naprogramovať zvarové spoje. Možné je aj programovanie procesov zvárania špecifikovaných zákazníkom, ako napríklad rozmietanie frekvencie.

Pohodlne z kancelárie

Pomocou TruTops PFO vytvoríte jednoducho a rýchlo programy PFO priamo z PC alebo laptopu.

Importovanie CAD súborov

Importujete Vaše CAD súbory a upravujete ich pomocou grafického editora.

Kompatibilita je zaručená

Softvér je kompatibilný so všetkými modelmi TRUMPF PFO a bežnými CAD formátmi.

Flexibilné prepínanie

Pomocou integrovaného počítačového systému „on board“ sú v PFO k dispozícii dostatočné zdroje pamäte. Po vytvorení programov v TruTops PFO sa požadované geometrie zvárania s parametrami špecifickými pre proces uložia do PFO stlačením tlačidla, takže je možné počas výroby rýchle prepínanie medzi rôznymi úlohami zvárania a programami PFO. Týmto spôsobom môžete plnoautomaticky reagovať na meniace sa výrobné zákazky.

Jednoduchý import dát

Pomocou softvéru TruTops PFO môžete okrem toho jednoducho naimportovať do systému všetky bežné CAD formáty (pre 2D: dwg, dxf; pre 3D: step, iges). V prípade potreby je ešte možné v komfortnom grafickom editore vykonať zmeny zákazníkom špecifikovaných parametrov. TruTops PFO je kompatibilný so všetkými programovateľnými zaostrovacími optikami (PFO) TRUMPF.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt